fbpx
Easy Smart Shop Software Catalog
Cateloge
Happy Republic Day
Happy Republic Day गणराज्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

Republic Day Of India : यंदा भारत देश आपला ७५ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार आहे. २६ जानेवारी हा प्रत्येक भारतीयासाठी खूप खास आणि महत्त्वाचा दिवस आहे. हा दिवस लोकशाही पद्धतीने आपले सरकार निवडण्याची भारतीय नागरिकांची शक्ती प्रतिबिंबित करतो. भारताच्या इतिहासात हा दिवस अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच हा दिवस देशभरात आनंदात आणि उत्साहात साजरा केला जातो. या राष्ट्रीय सणाचे वेगळे वैशिष्ट्य आहे, त्यामुळे लोक मोठ्या थाटामाटात हा सण साजरा करतात. पण, तुम्हाला माहित आहे का भारतात प्रजासत्ताक दिन २६ जानेवारीलाच का साजरा केला जातो. हा प्रश्न तुमच्याही मनात निर्माण होत असेल, तर आज आम्ही तुम्हाला प्रजासत्ताक दिनाचा इतिहास आणि त्याचे महत्त्व सांगणार आहोत.

खरे पाहता, प्रजासत्ताक दिन दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. या दिवशी संपूर्ण देशात संविधान लागू करण्यात आले. २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू होऊन भारताला पूर्ण प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आले. त्यामुळेच या खास दिवसाच्या स्मरणार्थ दरवर्षी २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो. सन १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची राज्यघटना लोकशाही बनवण्याच्या उद्देशाने तयार करण्याचे काम सुरू झाले. २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवसांत तयार झालेले भारताचे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी देशाच्या संविधान सभेने स्वीकारले. त्यानंतर पुढच्याच वर्षी २६ जानेवारी १९५० रोजी संपूर्ण देशात ही राज्यघटना लागू झाली.

हे आहे २६ जानेवारीचे महत्त्व :

२६ नोव्हेंबरला स्वीकारलेली भारतीय राज्यघटना लागू करण्यासाठी २६ जानेवारी हीच तारीख का निवडली गेली? हा प्रश्न जवळपास प्रत्येक भारतीयाच्या मनात येत असेल. संविधानाच्या अंमलबजावणीसाठी ही तारीख निवडण्यामागे एक विशेष हेतू होता. खरे तर, २६ जानेवारी १९३० रोजी काँग्रेसने इंग्रजांच्या गुलामगिरीविरुद्ध भारत पूर्णपणे स्वतंत्र घोषित केला होता. अशा स्थितीत संपूर्ण स्वराज प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीच्या या तारखेचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीसाठी २६ जानेवारीची निवड करण्यात आली. १९५० मध्ये या दिवशी संविधान लागू झाल्यानंतर, देशाला पूर्ण प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आले आणि तेव्हापासून दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो.

जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान म्हणून भारताच्या संविधानाची ओळख :

स्वातंत्र्याबरोबरच देशासाठी राज्यघटनेची गरजही भासू लागली. अशा परिस्थितीत ती निर्माण करण्यासाठी संविधान सभा स्थापन करण्यात आली. या सभेने ९ डिसेंबर १९४६ पासून संविधान बनवण्याचे काम सुरू केले. भारताच्या या संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. तर संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.भीमराव रामजी आंबेडकर म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. भारताच्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्यात डॉ. आंबेडकरांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यामुळे त्यांना राज्यघटनेचे निर्मातेही म्हटले जाते. भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे, ज्याला बनवण्यासाठी तब्बल २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवसांचा कालावधी लागला. यानंतर, २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे देशाचे संविधान सुपूर्द केले. त्यामुळे दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

 

भारतीय प्रजासत्ताक दिवस हा भारताच्या प्रजासत्ताकात दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी पाळला जाणारा राष्ट्रीय दिन आहे.  याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताचे संविधान संविधान समितीने २६ नोव्हेंबर, इ.स. १९४९ रोजी स्वीकारले व २६ जानेवारी इ.स. १९५० रोजी पासून भारतीय संविधान अंमलात आले. जवाहरलाल नेहरू यांनी ३१ डिसेंबर, इ.स. १९२९ रोजी लाहो रजवळ रावी नदीच्या काठी अशोक चक्रांकित तिरंगा ध्वज फडकावून पूर्ण प्रजासत्ताकाची (स्वातंत्र्याची) घोषणा केली होती. त्याची आठवण म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस राज्यघटना अंमलात आणण्यासाठी निवडण्यात आला. या दिवशी देशभरात भारताच्या राष्ट्रध्वजाचे आरोहण होऊन त्याला वंदना दिली जाते. भारताचे राष्ट्रगीत म्हटले जाते आणि आदर व्यक्त केला जातो. हा दिवस आपल्या देशातील सुवर्ण दिन आहे. या दिवसाची प्राप्ती हजारो देशभक्तांच्या बलिदानातून झाली होती. या दिवशी शाळा महाविद्यालयांमध्ये भाषणाचे कार्यक्रम आयोजित केले जाते‌.

दरवर्षी आपण २६ जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा करतो. याच दिवशी २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान देशात अंमलात आले होते. हा दिवस संपूर्ण राष्ट्रासाठी अभिमानाचा दिवस असतो. या दिवशी विविध ठिकाणी उत्सव साजरा केला जातो. शाळा, कॉलेज आणि इतर अनेक ठिकाणी ध्वजारोहण केले जाते.

 

 

बलसागर भारत होवो,
विश्वात शोभुनी राहो
हे कंकण करि बांधियले,
जनसेवे जीवन दिधले
राष्ट्रार्थ प्राण हे उरले,
मी सिद्ध मरायाला हो
बलसागर भारत होवो…
प्रजासत्ताक दिनाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा!

 

Happy Republic Day 2021 Messages in Marathi ...

Easy Smart Shop: The All-in-One Solution for Billing, Accounting, Inventory, and Job Work Management

Easy Smart Shop is a comprehensive software solution developed and maintained by SwaNirmit Technologies. It offers a range of features and functionalities that make it an ideal choice for businesses looking to streamline their billing, accounting, inventory, and job work management processes.

Efficient Billing

With Easy Smart Shop, businesses can easily generate and manage invoices. The software allows for the customization of invoice templates, enabling businesses to create professional-looking invoices that reflect their brand identity. Additionally, Easy Smart Shop supports multiple payment methods, making it convenient for customers to settle their bills.

Accurate Accounting

Easy Smart Shop simplifies the accounting process by automating various tasks, such as ledger management, balance sheet generation, and expense tracking. The software provides real-time financial reports, allowing businesses to gain insights into their financial health and make informed decisions.

Effortless Inventory Management

With Easy Smart Shop, businesses can easily track and manage their inventory. The software provides real-time updates on stock levels, ensuring that businesses never run out of essential items. It also allows for the categorization of products, making it easier to search for specific items. Additionally, Easy Smart Shop supports barcode scanning, which further enhances the efficiency of inventory management.

Streamlined Job Work Management

Easy Smart Shop simplifies the management of job work by providing a centralized platform for tracking and monitoring work orders. The software allows businesses to assign tasks, track progress, and manage deadlines. It also enables businesses to generate job work reports, providing insights into the productivity and efficiency of their operations.

User-Friendly Interface

Easy Smart Shop features a user-friendly interface that is easy to navigate, even for users with limited technical knowledge. The software is designed to be intuitive and requires minimal training to get started. Additionally, Easy Smart Shop offers customer support, ensuring that businesses receive assistance whenever they encounter any issues or have questions regarding the software.

Secure and Reliable

Security is a top priority for Easy Smart Shop. The software employs industry-standard encryption protocols to protect sensitive data, such as customer information and financial records. Regular backups are also performed to ensure that data is never lost. With Easy Smart Shop, businesses can have peace of mind knowing that their data is secure and accessible at all times.

Easy Smart Shop is a versatile software solution that caters to the needs of businesses across various industries. Whether you are a small retail store, a manufacturing company, or a service provider, Easy Smart Shop can help streamline your operations and improve efficiency. With its comprehensive features, user-friendly interface, and reliable performance, Easy Smart Shop is the ultimate choice for businesses looking to enhance their billing, accounting, inventory, and job work management processes.

Easy Smart Shop: A Comprehensive Solution for Billing, Accounting, Inventory, and Job Work Management

Easy Smart Shop is a versatile software solution developed and maintained by SwaNirmit Technologies. It serves as a one-stop solution for businesses looking to streamline their billing, accounting, inventory, and job work management processes.

Efficient Billing Management

With Easy Smart Shop, businesses can easily generate and manage invoices, track payments, and handle billing-related tasks with ease. The software provides a user-friendly interface that allows businesses to create professional-looking invoices and send them to customers electronically. It also offers features like automatic tax calculations, multiple payment options, and customizable invoice templates to cater to various business needs.

Seamless Accounting Integration

Easy Smart Shop seamlessly integrates with accounting systems, enabling businesses to maintain accurate financial records. It automates the process of recording transactions, tracking expenses, and generating financial reports. By centralizing financial data, businesses can gain valuable insights into their financial health and make informed decisions.

Effective Inventory Management

Managing inventory is crucial for businesses to ensure smooth operations and avoid stockouts or overstocking. Easy Smart Shop provides comprehensive inventory management features, allowing businesses to track stock levels, manage purchase orders, and generate real-time reports. The software also supports barcode scanning, making it easier to manage and update inventory records.

Streamlined Job Work Management

For businesses involved in job work or contract-based projects, Easy Smart Shop offers efficient job work management capabilities. It enables businesses to track job orders, monitor work progress, and manage resource allocation. The software also provides features like task scheduling, work order tracking, and performance analysis, ensuring seamless coordination and improved productivity.

User-Friendly Interface

Easy Smart Shop boasts a user-friendly interface that simplifies the software’s utilization for businesses of all sizes. Its intuitive design and easy navigation make it accessible to users with varying levels of technical expertise. The software’s responsive layout ensures a seamless experience across different devices, allowing users to access critical business information anytime, anywhere.

Customizable and Scalable

Easy Smart Shop is highly customizable, allowing businesses to tailor the software to their specific requirements. It offers a range of modules and features that can be easily configured to meet individual business needs. Additionally, the software is scalable, accommodating the growth of businesses over time without compromising performance or functionality.

Reliable Support and Maintenance

SwaNirmit Technologies, the team behind Easy Smart Shop, is committed to providing reliable support and maintenance services. They offer regular software updates, bug fixes, and technical assistance to ensure a seamless user experience. Businesses can rely on their expertise to resolve any issues and maximize the software’s potential.

In conclusion, Easy Smart Shop is a comprehensive software solution that simplifies billing, accounting, inventory, and job work management for businesses. With its user-friendly interface, customizable features, and reliable support, it is an ideal choice for businesses looking to streamline their operations and improve efficiency.

Easy Smart Shop: All-in-One Billing, Accounting, Inventory, and Job Work Management Software

Easy Smart Shop: All-in-One Billing, Accounting, Inventory, and Job Work Management Software

Easy Smart Shop is a comprehensive software solution developed and maintained by SwaNirmit Technologies. It is designed to streamline and automate various business processes such as billing, accounting, inventory management, and job work management. With its user-friendly interface and powerful features, Easy Smart Shop is the ideal choice for businesses of all sizes and industries.

Efficient Billing Management

Easy Smart Shop simplifies the billing process by providing a range of features to create, manage, and track invoices. It allows you to generate professional-looking invoices, customize them with your logo and branding, and send them to your customers via email or print. The software also enables you to set up recurring invoices for regular customers, making billing a breeze.

Accurate Accounting Made Easy

Managing your finances is made easy with Easy Smart Shop’s accounting capabilities. It allows you to keep track of your income, expenses, and bank transactions, providing you with a clear view of your financial health. The software also supports various accounting methods, including cash basis and accrual basis, ensuring compliance with accounting standards.

Streamlined Inventory Management

With Easy Smart Shop, you can efficiently manage your inventory and ensure optimal stock levels. The software allows you to track stock movements, set reorder points, and generate reports to analyze your inventory performance. It also supports barcode scanning, making inventory management faster and more accurate.

Effective Job Work Management

For businesses involved in job work or manufacturing, Easy Smart Shop offers robust features to manage the entire process. It allows you to create job orders, track work in progress, and monitor costs associated with each job. You can also generate job work reports to analyze profitability and make informed decisions.

User-Friendly Interface and Customization

Easy Smart Shop is designed with a user-friendly interface that requires minimal training to get started. It offers a range of customization options, allowing you to tailor the software to your specific business needs. You can set up user roles and permissions, create custom fields, and configure workflows to match your existing processes.

Secure and Reliable

Security is a top priority for Easy Smart Shop. The software ensures that your data is protected with advanced encryption and regular backups. It also offers role-based access control, allowing you to restrict access to sensitive information. With Easy Smart Shop, you can have peace of mind knowing that your data is safe and secure.

24/7 Support and Updates

SwaNirmit Technologies is committed to providing excellent customer support. They offer 24/7 assistance to help you with any issues or questions you may have. The software also receives regular updates to enhance its functionality and address any potential bugs or security vulnerabilities.

Easy Smart Shop is the ultimate solution for businesses looking to streamline their operations and improve efficiency. With its comprehensive features and user-friendly interface, it enables you to focus on what matters most – growing your business.

For more information about Easy Smart Shop and to request a demo, visit the SwaNirmit Technologies website.

Easy Smart Shop: Streamline Your Business Operations with Efficient Billing, Accounting, Inventory, and Job Work Management Software

Welcome to Easy Smart Shop, the comprehensive solution for all your billing, accounting, inventory, and job work management needs. Developed and maintained by SwaNirmit Technologies, our software is designed to streamline and optimize your business operations, allowing you to focus on what matters most – growing your business.

Efficient Billing Management

With Easy Smart Shop, you can say goodbye to manual invoicing and time-consuming paperwork. Our software automates the billing process, enabling you to generate professional invoices quickly and accurately. You can customize your invoices with your logo, business information, and payment terms, ensuring a consistent and professional image for your brand.

Our billing module also allows you to track outstanding payments, send payment reminders, and generate detailed reports to gain insights into your cash flow and financial performance.

Streamlined Accounting

Accurate and up-to-date financial records are vital for any business. Easy Smart Shop simplifies your accounting tasks by automating processes such as journal entries, ledger maintenance, and financial statement generation. Our software integrates seamlessly with your billing and inventory systems, ensuring that all transactions are recorded accurately and efficiently.

You can also generate various financial reports, including balance sheets, profit and loss statements, and cash flow statements, providing you with valuable insights into the financial health of your business.

Effective Inventory Management

Managing inventory can be a challenging task, especially as your business grows. Easy Smart Shop helps you keep track of your stock levels, streamline inventory replenishment, and minimize stockouts. Our software provides real-time visibility into your inventory, allowing you to make informed decisions regarding purchasing, sales, and production.

You can set up automatic reorder points, receive alerts for low stock levels, and track the movement of goods across multiple locations. With Easy Smart Shop, you can optimize your inventory management processes, reduce costs, and improve customer satisfaction.

Effortless Job Work Management

For businesses involved in job work or manufacturing, Easy Smart Shop offers a comprehensive module to manage your production processes efficiently. You can create work orders, track the progress of each job, and monitor resource utilization. Our software enables you to schedule and allocate resources effectively, ensuring timely completion of projects.

Easy Smart Shop also provides detailed reports on job work performance, allowing you to analyze productivity, identify bottlenecks, and make data-driven decisions to enhance efficiency and profitability.

Conclusion

Easy Smart Shop, developed and maintained by SwaNirmit Technologies, is the all-in-one solution for your billing, accounting, inventory, and job work management needs. With our user-friendly interface, comprehensive features, and seamless integration, you can streamline your business operations, improve productivity, and drive growth. Experience the power of Easy Smart Shop and take your business to new heights.

Easy Smart Shop: An All-in-One Solution for Billing, Accounting, Inventory, and Job Work Management

In today’s fast-paced business world, managing various aspects of a company can be a challenging task. From billing and accounting to inventory and job work management, businesses need efficient software solutions to streamline their operations and stay ahead of the competition. Easy Smart Shop, developed and maintained by SwaNirmit Technologies, offers a comprehensive suite of tools to meet these needs.

Billing Made Easy

With Easy Smart Shop, businesses can simplify their billing processes. The software allows for easy creation and customization of invoices, making it simple to generate professional-looking bills for customers. It also enables businesses to track payments and manage outstanding balances, ensuring that they stay on top of their financials.

Efficient Accounting

Accurate and efficient accounting is crucial for any business. Easy Smart Shop provides a range of accounting features to help businesses keep track of their finances. From recording expenses and income to generating financial reports, the software simplifies the accounting process. It also offers features such as bank reconciliation and tax management, ensuring that businesses can stay compliant with financial regulations.

Streamlined Inventory Management

Managing inventory can be a complex task, especially for businesses with a large number of products. Easy Smart Shop offers robust inventory management features that allow businesses to track stock levels, monitor product movement, and generate reports on inventory performance. With real-time updates and alerts, businesses can avoid stockouts and optimize their inventory levels.

Efficient Job Work Management

For businesses that handle job work, Easy Smart Shop provides a dedicated module for managing these operations. The software allows businesses to track job orders, monitor progress, and manage resources efficiently. It also enables businesses to generate job work invoices and track payments, ensuring seamless operations and customer satisfaction.

Developed and Maintained by SwaNirmit Technologies

Easy Smart Shop is the brainchild of SwaNirmit Technologies, a leading software development company. With years of experience and expertise in the industry, SwaNirmit Technologies has designed and developed Easy Smart Shop to cater to the specific needs of businesses across various sectors.

The team at SwaNirmit Technologies is dedicated to providing top-notch support and regular updates to ensure that Easy Smart Shop remains a reliable and efficient solution for businesses. They understand the ever-evolving business landscape and strive to incorporate the latest features and technologies into the software.

Whether you run a small retail store or a large manufacturing unit, Easy Smart Shop offers a comprehensive suite of tools to streamline your operations. With its user-friendly interface and powerful features, the software is designed to help businesses save time, reduce manual errors, and improve overall efficiency.

Experience the benefits of Easy Smart Shop and take your business to new heights with SwaNirmit Technologies.

Easy Smart Shop: The All-in-One Solution for Billing, Accounting, Inventory, and Job Work Management

Welcome to Easy Smart Shop, the comprehensive software solution developed and maintained by SwaNirmit Technologies. With Easy Smart Shop, you can streamline and automate your billing, accounting, inventory, and job work management processes, making your business operations more efficient and organized.

Billing Made Easy

Easy Smart Shop simplifies the billing process, allowing you to generate professional invoices quickly and accurately. Whether you run a retail store, a service-based business, or any other type of enterprise, our software provides all the necessary tools to create and manage invoices effortlessly.

With Easy Smart Shop, you can customize your invoices to reflect your brand identity and include all the relevant details such as item descriptions, prices, taxes, and discounts. The software also enables you to track payments, send reminders for overdue invoices, and generate reports to gain insights into your billing performance.

Efficient Accounting

Keeping track of your financial transactions is crucial for the success of your business. Easy Smart Shop offers robust accounting features that allow you to manage your accounts with ease. From recording expenses and income to reconciling bank statements, our software simplifies the entire accounting process.

With Easy Smart Shop, you can generate financial reports, such as profit and loss statements and balance sheets, to get a clear picture of your business’s financial health. The software also supports tax calculations, making it easier for you to stay compliant with the latest regulations.

Streamlined Inventory Management

Efficient inventory management is vital for any business that deals with products. Easy Smart Shop provides powerful inventory management features that help you keep track of your stock levels, streamline the procurement process, and optimize your inventory turnover.

With Easy Smart Shop, you can set up reorder points to ensure that you never run out of stock. The software also enables you to track your inventory in real-time, generate purchase orders, and manage multiple warehouses or locations. By having a clear view of your inventory, you can make informed decisions and avoid stockouts or overstocking.

Job Work Management

For businesses involved in job work, Easy Smart Shop offers dedicated features to manage and track job orders efficiently. Whether you provide manufacturing services, repairs, or any other type of job work, our software simplifies the entire process.

With Easy Smart Shop, you can create and manage job orders, track the progress of each job, and generate job work reports. The software also allows you to allocate resources, track costs, and maintain a comprehensive record of all job-related activities.

Conclusion

Easy Smart Shop is a versatile software solution that combines billing, accounting, inventory, and job work management into a single platform. With its user-friendly interface and powerful features, Easy Smart Shop helps businesses of all sizes and industries streamline their operations, save time, and increase productivity.

Experience the benefits of Easy Smart Shop today and take your business to new heights with our all-in-one software solution.